PARTICIPATIE

Het WZC beschikt over een gebruikersraad (familieraad). 

Deze raad is samengesteld uit bewoners en familieleden en vormt een advies- en overlegorgaan voor alle
aspecten van de dagelijkse werking van het WZC.

De gebruikersraad vergadert minimaal vier maal per jaar onder leiding van een voorzitter, bijgestaan door een secretaris. Op verzoek van de
gebruikersraad (familieraad) kunnen de directeur en/of andere medewerkers van het WZC aan de vergadering deelnemen. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat aan alle bewoners en hun familie wordt bezorgd. Dit hangt ook ter inzage aan de stokken op de afdeling t.h.v. de living.

Klik op de bovenstaande knop om de verslagen te lezen

Tante Anne heeft om de maand nieuwe vragen voor de bewoners en familie en staat momenteel in de inkomhal. Na 30 dagen ontvangen de bewoners mondeling de resultaten van de kwaliteitsmedewerker. De bewoners, familie en bezoekers krijgen de kans om inspraak te geven op verschillende thema’s. De bewoner wordt ingelicht over de geplande acties en individuele vragen.

Klik op de bovenstaande knop en volg de laatste resultaten van de bewoners.