informatie

De algemeen directeur en medewerkers van ‘Residentie Waeterhof’
heten u van harte welkom.

Wij willen het u zo comfortabel mogelijk maken, daarom hebben we op deze pagina enkele nuttige zaken op een rijtje gezet.

Heeft u bijkomende vragen of opmerkingen? Dan kunt u steeds terecht bij de woonassistente, Els Devriese.

We wensen u een aangenaam verblijf!

Edwine Laridon – algemeen directeur

 

 

Els Devriese – woonassistent

compliment / verbeterpunt / klacht 

Wij geven u als resident en familie graag de mogelijkheid om uw tevredenheid of ontevredenheid te uiten.

 • Bent u zeer tevreden en wenst u een compliment te geven?
 • Heeft u een verbeterpunt om onze werking te verbeteren?
 • Heeft u klacht over onze werking?

Laat het ons weten:

Spreek een medewerker aan,

noteer het op een formulier (bevinden zich bovenop de brievenbussen),

of vul het digitaal klachtenformulier in.

Voor de GAW is de ombudspersoon Lotte Deprez.
Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) bereikbaar tussen 8u30-17u op 056/41 15 70 of via ombudspersoon@wzcsintcamillus.be

opdrachtsverklaring

Als woonzorgcentrum willen wij een leef- en woonklimaat scheppen waarin de bewoner zich kan thuis voelen, met de nodige aandacht voor privacy en zelfstandigheid.

Daarvoor streven we samen met onze dienst en personeelsbeleid naar een goede samenwerking, teamgeest, inspraak, waardering, verantwoordelijkheidszin, positieve ingesteldheid en onderling respect.

Omdat we de bewoner integraal willen benaderen met deskundigheid, bieden wij kwaliteitszorg aan. Noodzakelijk daarvoor is de permanente vorming voor persoonlijke ontwikkeling.

We willen iedere bewoner met warme zorg begeleiden tijdens zijn verblijf en vooral tijdens zijn laatste levensfase. En dit met respect voor zijn of haar geloofsovertuiging en met eerbied en begrip voor de naastbestaanden.

We vinden de verbondenheid van de bewoner met zijn familie en bekenden een belangrijke waarde in onze zorgverlening. We willen dan ook een gastvrij huis zijn door openheid te scheppen naar de lokale gemeenschap en diverse verenigingen.

Met een dynamische kijk op het tijdsgebeuren staan wij open voor nieuwe noden en uitdagingen in de ouderensector. Een eerlijk beleid, financieel haalbare voorwaarden en creatieve openheid scheppen mogelijkheden om verder een antwoord te geven aan de oproepen van deze tijd.

Ook waarderen en steunen wij de belangeloze inzet van de vrijwilligers.

 

maaltijden

U kunt bij de keukenmedewerkers maaltijden bestellen, uiterlijk tegen 9u.

Het menu hangt telkens uit aan het berichtenbord in de gang op het gelijkvloers (tegenover de ontmoetingsruimte).

De betaling van de maaltijden gebeurt via de maandelijkse verblijfsfactuur.

ontbijt

Er is mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontbijt. De keukenmedewerkers bezorgen dit bij u in de assistentiewoning. prijs: €2,5

middagmaal

U kunt dagelijks een middagmaal verkrijgen. Dit bestaat uit soep, warme maaltijd, drank en dessert. De maaltijden worden rond 12u in uw assistentiewoning gebracht. prijs: €6 

avondmaal

Er kan een avondmaal bekomen worden in uw assistentiewoning. prijs: €3

tussendoortje

Hiervoor kunt u terecht in het Grand Café waar kunt u genieten van een kopje koffie, een ijsje,… Tijdens zonnige dagen is ook het tuinterras beschikbaar.

PRIJZEN

(vanaf 15/05/2024)

dagprijs resident volgens type flat (inclusief vaste diensten):

inbegrepen in de dagprijs

 • 24/24u permanentie voor het beantwoorden noodoproepen
 • energieverbruik en onderhoud gemeenschappelijke ruimten
 • brandverzekering
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • onderhoud van de tuin

supplementen

 • verwarming (gas), elektriciteit, water: afzonderlijke tellers
 • consumpties in het Grand Café
 • abonnement telefoon en kabeltelevisie
 • kosten medische, verpleegkundige en farmaceutische verstrekkingen/verzorgingsmateriaal
 • maaltijden geleverd door wzc Sint-Camillus

ontspanning (animatie activiteiten)

De woonassistente maakt, in samenwerking met de woonleefbegeleider van het woonzorgcentrum, de activiteiten uit de regio bekend via de grabbelmap en folders, brochures en boekjes beschikbaar in de ontmoetingsruimte.
Op regelmatige tijdstippen worden activiteiten georganiseerd specifiek voor de residenten van de assistentiewoningen.
Er vinden ook soms een gezamenlijke activiteiten plaats voor het woonzorgcentrum en de assitentiewoningen (o.a. in het Grand Café).

Het aanbod van activiteiten wordt bekend gemaakt in de gebruikersraad, in het krantje ‘Onder ons’ en in de grabbelmap die u vindt in de ontmoetingsruimte.

TELEFOON

rechtstreekse telefoonnummers (tijdens de kantooruren)

Edwine Laridon

Els Devriese

Bij afwezigheid: medewerkers sociale dienst

Lotte Deprez