010.png
 

Visie & missie

Het wzc Sint-Camillus wil een leef- en woonzorgcentrum zijn voor senioren uit Wevelgem en omgeving, die kampen met fysische en/of psychische zorgnoden.

Vanuit een diep menselijke bekommernis, in de geest van de Heilige Camillus, met eerbied voor elk individu, streven de gemotiveerde medewerkers naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

De doelstelling is om aan de bewoners een geïndividualiseerde verblijf te bieden met een belangrijk accent op wonen en huiselijkheid. Niet enkel de bewoners, maar ook hun familie verdienen hier de volle aandacht.

wzc Sint-Camillus staat voor zorg op maat in een echte thuis!

Extra informatie