010.png
 

Partners

Thuiszorgwinkel: thuiszorgwinkel.be

Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen: palliatief.be

Expertisecentrum dementie Vlaanderen: dementie.be

Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg West-Vlaanderen: selwvl.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, CGG 60+ team: cggml.be

Praatcafé dementie Kortrijk :[praatcafedementiewvl.be] (http://www.kortrijk.praatcafedementiewvl.be/ "Praatcafedementie")

Seniorenadviesraad Wevelgem: wevelgem.be

Caritas West-Vlaanderen : caritaswest.be

Zorgnet Vlaanderen: zorgnetvlaanderen.be;

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: zorg-en-gezondheid.be

Woonzorglijn (vroeger info rusthuisfoon): woonzorglijn.be

ESF-Agentschap zal ons project 'samen stromen naar de toekomst' dat ressorteert onder de oproep Mensgericht ondernemen, subsidiëren. Immers 'ESF investeert in jouw toekomst.' europa.eu.int/esf

Bedrijven die ons genegen zijn