nieuwe logo esf.jpg
 

Historiek

De bejaardenzorg in Wevelgem startte begin 19° eeuw. E.H. Lerijcke, toenmalig pastoor te Wevelgem, stichtte een school in de Menenstraat en daarna een klooster voor Zusters.

Hij voegde daar in 1837 een ‘oud mannenhuis’ aan toe, waarin drie bejaarde mannen hun intrek namen. Vier jaar later in 1841 werd het ‘oud vrouwenhuis’ opgericht. In het Belgisch Staatsblad van 08/12/1929 lezen we de oprichting van een V.Z.W. vernoemd als Klooster van de Heilige Vincentius à Paulo te Wevelgem.

Het rusthuis, als private instelling en eigendom van de zusters van de H. Vincentius à Paulo te Wevelgem was officieel geboren. De gebouwen ondergingen doorheen de jaren grote veranderingen, maar ook het bestuur werd grondig gewijzigd want op 12 augustus 1955 fusioneerde het klooster van H. Vincentius te Wevelgem met de congregatie der Zusters van Liefde te Heule.

  • 4 juni 1974 stichtingsvergadering van een beheerscomité van het rusthuis.
  • 1975 het rusthuis krijgt officieel de naam Sint-Camillus.
  • 30/11/1977 oprichting van de vzw Sint-Camillus.
  • 01/03/86 kreeg het rusthuis een voorlopige erkenning als Rust- en Verzorgingstehuis.
  • Eind 1997 ingebruikname van de service flats "residentie Waeterhof". 
  • Januari 2002 overname van 45 bedden van N.V. Sancta Maria in Wevelgem.
  • September 2007 start van de bouwwerken voor de nieuwbouwvleugel.
  • 1 april 2009 de nieuwbouwvleugel die plaats biedt aan 45 bewoners wordt in gebruik genomen.

Het Woonzorgcentrum biedt nu een thuis voor 139 bewoners en sedert 2016 nog 1 kamer nachtzorg (niet erkend herstelverblijf).

Indien u nog meer info wenst, gelieve onderstaande document te downloaden.

Extra informatie